Muntligt berättande

Här kommer några dagboksanteckningar från de senaste dagarnas övningar kring muntligt berättande.

Onsdag 31/8 (grupp 1)

Nu är jag inne på dag tre på praktiken och det känns verkligen toppen. Jag njuter av att få vara på skolan och ta del av det arbetet som görs i verksamheten. Lärarlaget är mycket erfarna och duktiga lärare som lär mig så mycket. Varje dag hittills har varit mycket givande och jag ser fram emot varje ny morgondag som lärarpraktikant.

Idag höll jag min första egna lektion. Jag valde att göra detta inför halvklass i samråd med min LLU då den gruppstorleken kändes mer lämplig för övningen. Min lektion utgick från muntligt berättande med planeringen att jag inför gruppen berättade den välkända fabeln om Lejonet och musen. Klassen har dessutom inom snar framtid planerat att påbörja ett område inom svenskan som just handlar om fabler, så det kändes som ett passande val att berätta en fabel för dem som fungerade lite som en introduktion. Efter berättelsen valde jag att använda mig av övningen ”bildserie” som är en strategi för att lära sig att återberätta en berättelse. Eleverna hade enligt min LLU inte gjort någon liknande övning, så därför valde jag att göra övningen gemensamt på så vis att jag målade bildserien på tavlan med elevernas hjälp att återberätta fabeln i bildform. Jag lotsade eleverna i bildskapandet genom att ställa frågor som ”vad hände sen?” och även frågor relaterat till känslor i bildskapande, t.e.x ”hur tror ni lejonet kände sig här, arg eller ledsen?” Som avslutning på övningen fick eleverna sammanfattningsvis återberätta fabeln gemensamt med hjälp av bildserien. Övningen tog ca 20 minuter.

Reflektion över upplägget av lektionen: Mitt tempo i berättandet kändes bra först, men jag ska ta lite längre pauser mellan händelserna i fabeln och mellan frågorna och bildskapandet, så att eleverna får mer tid till eftertanke och på så vis kanske får mer inre bilder att delge till återberättandet. Jag ska pröva detta till grupp 2 imorgon för att se om det medför någon skillnad. Nu är det andra elever som jag håller lektion för imorgon, så det kan ju helt klart troligt att det kommer vara skillnad på så vis, men jag tror ändå att lite längre pauser kan ha en positiv verkan oavsett. Jag valde att använda mig av 6-7 bilder i återberättandet, vilket kändes lagom för att få med händelseförloppet av fabeln på ett tydligt sätt. Min LLU berättade att grupp 1 troligtvis skulle vara mer engagerade i denna övning jämfört med grupp 2 som jag undervisar imorgon. Ska bli intressant att se!

Reflektioner över min roll som lärare under lektionen: Det kändes tryggt och bra att stå framför eleverna och hålla i lektionen. Min relation till eleverna upplever jag är väldigt bra med tanke på den korta jag tid jag varit i klassen. Mitt kroppsspråk kändes avslappnat och jag rörde mig över klassrummet i harmoni med mitt berättande. Jag berättade med gester och hade ögonkontakt med eleverna hela tiden. Genom mina gester som stöd i berättelsen kan de inre bilderna som skapas hos eleverna förstärkas, framförallt hos de elever i klassen som har svårt med detta. Enligt min LLU rör det sig speciellt om två elever i klassen som har särskilt svårt för detta. Något jag vill förbättra till imorgon då nästa grupp får göra övningen är att jag ska försöka få med alla elever i gruppen till att komma till tals, genom att ”dra in dem” i diskussionen genom lite ledande frågor ställda direkt till dem.

Reflektioner över elevernas sätt att agera under lektionen: Eleverna i denna klass är väldigt försiktiga och är inte så livliga i diskussioner som uppstår. Under mitt berättande upplevde jag att alla lyssnade och verkade ta till sig berättelsen. Under övningen så var det ungefär halva gruppen som engagerade sig i återberättandet genom handuppräckning och de som kom till tals var ivriga med att fylla i detaljer. Det blev tydligt vilka i gruppen som fick stor hjälp av att använda bildserie som ett stöd i återberättandet. Eleverna visade stor positiv inställning till bildserien som jag målade, de ville inte sudda bort den, utan istället ville de behålla bilderna som de tyckte var fint målade. Flera av eleverna vågade sig på att tala i övningen när de fick beröm och positiv förstärkning av mig, vilket kändes roligt. Jag upplever under de här tre dagarna som jag har observerat klassen att många är rädda för att säga fel och väljer därför istället att vara tysta. Denna typ av övning är nog bra för klassen att göra, för att öppna upp för mer spontant berättande, med tanke på att merparten gärna undviker diskussioner.

Torsdag 1/9 (grupp 2) Idag höll jag min andra lektion, samma övning som gårdagen fast med den andra halvan av klassen. Denna gruppen hade jag genom min LLU fått förklarat vara den svårare gruppen att göra denna övningen med. Fler elever i denna halvan har svårare med skapandet av inre bilder och har svårt för att diskutera och reflektera jämfört med första halvan. Jag höll lektionen enligt samma planering som gårdagen, men jag ändrade de delar som jag reflekterade över efter första gruppen, vilket var längre pauser och att försöka få med alla eleverna i återberättandet. Min justering kändes riktigt lyckad. Denna gruppen upplevde jag inte alls vara svårare, utan istället tvärtom. De elever som jag fått berättat för mig skulle ha svårigheter med denna uppgiften, visade verkligen engagemang och delaktighet. Alla elever kom till tals och gjorde ett jättebra arbete kring återberättandet. Jag fick kommentaren av en elev: ”Du borde ju inte bli lärare, du borde bli illustratör”. Jag får hoppas att eleven menade att jag målade fint och inte att jag var en dålig lärare J

Imorgon bitti ska jag ha handläggningstid med min LLU, vilket ska bli intressant och förhoppningsvis givande och utvecklande. Jag ska även hålla min tredje lektion med klassen, vilket är en uppföljande övning på muntligt berättande.  De ska få göra denna övning enskilt utifrån två olika fabler, måla en bildserie för att sedan återberätta för sin bänkkamrat. Ser fram emot det!

fredag 2/9 Idag höll jag i min tredje lektion som var en övning som uppföljning på de två lektioner jag hållit i tidigare, i muntligt berättande. Eleverna blev tilldelade en text som de enskilt fick måla upp som en bildserie, för att sedan återberätta berättelsen med stöd av bilderna för sin bänkkamrat. Jag valde fablerna ”Mamma katt” och ”Solen och vinden” som varje bänkpar blev tilldelade varsin. Innan övningen förberedde jag mig genom att göra en planering där jag själv skissade en bildserie på de bägge fablerna för att se hur många bilder som ryms för att göra återberättandet så bra som möjligt. Jag kom fram till att minst tre och max fem bilder är lämpligt för att skapa ett bra innehåll för återberättandet. Varför jag tänker att eleverna kan göra 3-5 bilder är just att det finns de elever i klassen som har svårt för att skapa inre bilder där tre bilder är fullt tillräckligt. Inför övningen så gjorde jag en färdigtryckt stencil på en bildserie som jag kopierade upp till klassen samt kopior på de två fablerna.

image1

Innan lektionen startade (eleverna var på rast) så målade jag upp två exempel av bildserien på ”Lejonet och musen” på tavlan. Ett exempel som var likadant som den första lektionen i halvklass där vi gemensamt återberättade fabeln genom 7 stycken bildrutor. Det andra exemplet var endast på två bildrutor, vilket blev ett mer komprimerat innehåll. Jag ville visa klassen hur rörigt det kan bli om jag målar för mycket innehåll i en ruta, det blir mycket svårare att återberätta med så mycket intryckt information.

Jag startade lektionen med att kort prata om övningen vi gjorde tidigare, vi hade en liten diskussion där jag frågade klassen vad de tyckte om övningen. De tyckte den gemensamma övningen var rolig och de var positivt inställda till dagens övning och alla lyssnade med intresse. Jag förklarade exemplet på tavlan som jag hade målat upp och jag upplevde att min poäng med jämförelsen blev mottagen av klassen. Eleverna fick instruktionerna inför dagens uppgift, de hämtade sina färgpennor och satte igång med uppgiften. Jag gick runt i klassrummet och observerade. Vissa satte igång direkt, medans några satt och funderade en stund. Det blev tydligt vilka som direkt fick inre bilder och tog sig an uppgiften enkelt, medans några i klassen fick kämpa lite mer. Alla, förutom en elev, blev klara med uppgiften innan lektionens slut, och alla som blev klara hade målat i fem bildrutor. Eleven som inte blev klar har mycket svårt för denna övning, eleven har anpassad studiegång i övrigt, men hen gjorde två bildrutor vilket var en god insats. Jag och min LLU gav extra stöttning till denna elev i övningen, genom motiverande och hjälp i modellerandet.

Jag upplevde övningen idag som lyckad och uppskattad av eleverna. Nästa vecka fortsätter vi med att eleverna får återberätta för varandra i bänkparen! 🙂

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *