Textsamtal

 

Igår (måndag 5 sep) höll jag i ett textsamtal utifrån inledningskapitlet ”Sömngångaren”,  ur boken Förvandlad av Mårten Melin. Materialet är hämtat från www.enlasangeklass.se vilket min LLU har tipsat mig om.

Förberedelser: I helgen satt jag och läste igenom materialet från enläsandeklass.se så att jag blev bekant med innehållet. Materialet är noggrant genomarbetat, texten är tänkt att läsas bitvis med pauser där olika strategier från Läsfixarna används som diskussions underlag. Strategierna som används är spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen.

Hur samtalet gick: Samtalet gick överlag bra. Ungefär hälften av eleverna engagerade sig i diskussioner under övningen. Jag hade övat in när jag skulle pausa läsningen för att använda mig av en strategi som lämpade sig på det lästa stycket. Till en början med använde eleverna sig av spågumman för att försöka förutspå handlingen genom bokens omslag. De fick berätta om sina spekulationer i förhållande till vad omslaget kunde berätta för oss. Vidare tillämpade jag alla övriga strategier på texten som jag läste, avslutningsvis använde jag mig av cowboyen för att sammanfatta och att fånga in det viktigaste som texten hade att säga oss.

Min roll som samtalsledare: Jag höll en ganska ledande roll tyckte jag, då flera av eleverna verkade ha lite svårt för att komma in i diskussion så kändes det nödvändigt med ledande frågor för att få igång dessa. Jag höll ett lagom tempo, inledningsvis förklarade jag övningens upplägg och vi repeterade de olika strategierna från Läsfixarna. Eleverna hade koll på de olika strategierna. Jag försökte dra in några av de tysta eleverna i diskussionen, det verkar som att de väljer att inte prata mer än att de inte förstår eller inte har något att säga.  Avslutningsvis ville eleverna läsa fortsättningen av boken, det tolkar jag som ett bra tecken på att övningen gav ett positivt intryck.

Specialfrågor: Jag tänkte fokusera på frågor gällande sinnen för att stärka föreställningen av inre bilder ifall samtalet skulle tystna. T. ex. ”Hur luktar det där? Hur låter det i rummet tror ni? Är det lite kyligt eller kanske kvalmigt?

Tankar att arbeta vidare med gällande barnens frågor: Eleverna hade inte så mycket frågor, det kändes mer som att de delgav egna inre bilder eller förutsägelser på historien. Rent spontant tror jag att klassen hade behövt öva mer inre bilder, för att föda fram mer frågor och tankar kring handlingen.

Vad blev bra? Förändra till nästa gång: Läsningen gick bra. Jag kom in i ett bra flow. Det intressanta var att jag hade förväntat mig en viss riktning i diskussionerna, men under övningen tog det en annan vändning. Det tar jag med mig till nästa textsamtal, att hur noggrant jag än kommer att planera, så krävs en viss improvisation i övningen eftersom elevernas tankar och diskussioner kan ta sig form på annat vis än vad jag förväntat mig. Diskussionerna kändes lite korta, min LLU sa vid tidigare tillfälle att klassen inte är så livlig kring diskussioner. Så jag var förberedd på att försöka locka eleverna in i samtal, genom ledande frågor m.m. Till nästa gång skulle jag ändra gruppstorlek till halvklass. Nu var det helklass och ungefär halva gänget involverade sig. Vissa svaga elever kanske träder fram mer i samtal i mindre grupp. Eventuellt ändra möblering. Hade velat göra en övning kring barnens inre bilder, t.ex. modellera ihop med illustrerande på tavlan från min sida. Jag föreslog detta för min LLU och jag fick samtycke kring mitt förslag till lektion, troligtvis kan jag genomföra detta nästa vecka 🙂

Hej svejs!

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *