Muntligt berättande del 3

Idag fick eleverna fortsätta med sista delen av övningen kring muntligt berättande i halvklass. De fick återberätta sin fabel för en kamrat med hjälp av den bildserie som de enskilt målat under förra lektionstillfället. Inledningsvis fick de plocka fram sina bildserier och under några tysta  minuter fräscha upp minnet sedan förra lektionen. De var klara efter en kort stund, de kom med lättsamhet ihåg sina fabler. Eleverna parades ihop två och två utifrån att hade olika fabler att återberätta för varandra.

En elev med anpassad undervisning hann under förra lektionen endast måla en bild, som beskrev inledningen. För att han skulle kunna delta i övningen, fick han göra övningen ihop med två kamrater. Han återberättade sin bild delvis med textstöd då han har mycket svårt för denna typ av övning. När han hade återberättat sin bild, tog kamraten över och återberättade fabeln till slutet. Denna gruppform om tre var väldigt lyckad då eleven med svårigheter lyckades att utföra sin del av övningen och på så vis vara delaktig och känna gemenskap och inkludering med övriga i klassen.

När eleverna berättat klart för sin kamrat, fick de skifta kamrat och göra övningen en andra gång. Detta för att sedan diskutera om det var någon skillnad i berättandet, varför det i så fall vad skillnad och vad det beror på. Till min glädje ville eleverna göra övningen ytterligare en tredje gång, några ville till och med höra samma fabel som den de själva hade J

Som avslutning diskuterade vi varför berättandet är olika från person till person. De bilderna som de hade målat skiljde sig från varandra, vi diskuterade även kring det och varför vi får olika inre bilder. Jag frågade om någon i klassen ville återberätta sin fabel högt inför halvklassen, det ville flera göra! Två elever fick återberätta högt, varsin olika fabel, som vi sedan diskuterade om någon uppfattade en sensmoral. Flera av eleverna kom med kloka ord och förslag på tänkbar sensmoral.

Reflektioner: Jag är nöjd med dagens övning. Jag fick mycket positiv respons av eleverna, samtliga engagerade sig med entusiasm i övningen och jag blev positivt överraskad av att de ville återberätta ytterligare en tredje gång! Eleven med anpassning lyckades jag få delaktig i övningen, även om kommunikationen är svag, så kom han till tals och gjorde så gott han kunde. Jag börjar lära känna eleverna och jag ser vilka som har lätt för denna typ av övning, då de ivrigt vill komma till tals  i diskussionerna. Tills imorgon tänker jag gå till väga på samma sätt, då gör jag övningen med andra halvan i klassen, ska bli intressant att se om resultatet blir annorlunda i den gruppen.

Här är det informationsbrev angående exempel på extra anpassningar för elever med behov av extra stöd, som vi diskuterade under praxisseminariumet idag. Kanske kan det vara en hjälp för er medstudenter under er VFU, med tanke på att många elever där ute är i behov av extra anpassningar.

image1-1 image1-3

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *