Skrivuppgift

”Strandfynd”

Eleverna ska få öva sig på att skriva en beskrivande text om ett strandfynd. Tanken är att de med hjälp av sin fantasi, ska klura ihop en trovärdig bakgrundshistoria om ett strandfynd. I denna övning kommer eleverna få arbeta utifrån kursmålen ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till….  Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.” samt ”Handstil…” Eleverna har inom NO påbörjat temat ”hav och kust”, så det kändes passande att använda samma område. Instruktionerna inför denna övningen har jag tänkt ska lämna lite utrymme åt att eleverna själva för göra val inför skrivningen. Då eleverna i klassen vanligtvis är lite osäkra och ”rädda för att göra fel” var min avsikt med de luftiga instruktionerna, att se hur eleverna förhåller sig till det. Jag kommer utvärdera detta när övningen är genomförd.

Förberedelser och Instruktioner: Övningen börjar med att jag tillsammans med eleverna diskuterar vad man kan tänkas finna runt våra stränder, kanske har någon i klassen gjort något fynd? En sång som min LLU har sparat från förr, som handlar just om strandfynd, ska vi gemensamt lyssna på och sjunga inledningsvis, där texten beskriver olika strandfynd. Sedan kommer jag att visa eleverna några stycken olika strandfynd som jag tagit med mig, för att ge dem lite inspiration:

 • En bit rostig plåt
 • En gammal känga
 • En hatt
 • En stor snäcka
 • En mindre plånbok
 • En bit virke
 • En flaskpost

Dessa skickar jag runt i klassen så eleverna får kika på dem, sedan ställs de framme vid tavlan så att alla kan se. Tanken är att var och en får välja ut ett strandfynd som de vill skriva om, antingen ett av de jag har tagit med mig, eller också ett annat strandfynd som de själva hittat vid något tillfälle. De ska få några olika meningar som stöd för att komma igång med sitt skrivande och sätta fantasin i rullning.

Stödmeningar med exempel:

 • Vem eller vad har föremålet tillhört? Ex: En äldre man, en pojke, en eka, ett stort fartyg, ett djur, en sjörövare, en kung.
 • Var och hur hamnade det i havet?  Ex: Vid ett stort sjöslag utanför kusten, blåsten på en båt ute på Kattegatthavet , slängd överbord i Lysekils hamn.
 • Var någonstans hittades det? Ex: Strand utmed västkusten.
 • När hittades det? Ex. en blåsig sommardag 2012, en regning höstkväll 2014, en kall novembermorgon.
 • Vem hittade det? Ex. Två flickor som grävde i sanden, en man som promenerade utmed stranden, en hund som sprang i vattenkanten.
 • Hur gammalt kan föremålet vara?

Innan eleverna startar med skrivuppgiften, statuerar jag ett exempel på hur eleverna skulle kunna skriva. Jag läser upp en text som jag rullat och lagt ner i flaskposten jag tagit med:

 ”Denna flaskpost sattes i vattnet år 1674 av en skeppsbruten man vid namn Anton Eriksson . Han hade lyckats simma iland på en ö vid namn Shetlands Island norr om Storbritannien efter att hans skepp och besättning hade förlist i en storm. Skadad och utsvulten, gjorde han ett försök att meddela sin släkt hemma i Sverige, men flaskposten återfanns flera hundra år senare, år 2016, utmed en strand i Bohuslän av ett äldre par som badade. Hur det gick för Anton Eriksson får vi aldrig veta.”

När eleverna är klara med skrivuppgiften så tänkte jag låta de som vill, läsa upp vad de har skrivit. Avslutningsvis samlar jag in texterna för att läsa igenom dem var och en. Jag tänker ge varje elev en kort kommentar som respons på det de har skrivit, för att sedan lämna tillbaka texterna till eleverna.

Reflektioner efteråt: Eleverna deltog med entusiasm i övningen. Två elever med anpassad undervisning, hade svårt för denna övning, men de fick ihop lite text med stöttning ifrån mig och min handledare. Det hade positiv effekt att samspela både musik och visuella föremål inför skrivuppgiften då det förstärkte inlevelsen hos eleverna. De flesta eleverna kom igång direkt med att skriva, medans vissa funderade lite först. Några av eleverna kom med frågor kring hur de skulle skriva, om de skulle svara efter numreringen i stödmeningarna eller om de fick skriva mer fritt som i en berättelse. Någon undrade om man fick skriva om flera strandfynd, om man fick skriva i jag-form eller om en egen erfarenhet. Till svar fick de att det var lite upp till var och en, så länge man skrev en berättande text om historien varför just det strandfyndet de valt hade hamnat på den hittats. Detta tyckte jag skulle komma att bli väldigt intressant, då denna klassen är lite osäkra på lite mer fria uppgifter. Efteråt när skrivövningen var klar, fick några i klassen läsa upp sina texter högt, sedan samlade jag in allas berättelser och har läst dem var och en. Varje text har sin egna specifika berättelse, ingen var den andra lik, men alla elever (förutom två elever med anpassning) har skrivit en inledning och en rad händelser fram tills strandfyndet hittats. För att ge eleverna respons på sin skrivuppgift, har jag skrivit varsin kommentar till alla i klassen. Där har jag fokuserat på att kommentera på ett formativt sätt med betoning på beröm och positiv respons. Till nästa gång skulle jag vilja pröva att göra en tankekarta med stödord som en del av instruktionen tillsammans med eleverna, istället för en numrerad lista med stödmeningar. Just för att få lite luftigare instruktioner och mindre styrt kanske. Av alla elever så var det en som svarade i numrerad form, alla andra skrev texten som en berättelse.

I det stora hela är jag väldigt nöjd med denna lektionen. Min roll kändes trygg och lugn, eleverna visade stort intresse för övningen och resultatet av texterna blev mycket bra. Min LLU höll med mig vilket kändes riktigt roligt J

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *